Slovenská obchodná inšpekcia uverejnila na svojom webovom sídle informáciu o pripravovanej kontrolnej akcii zameranej na dodržiavanie zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak maloletým a mladistvým osobám. Kontrolná akcia začína 20.8.2021 a potrvá do konca augusta.
Ďalšie informácie sú uvedené na www.soi.sk.