Na margo opatrení prijímaných v súvislosti s pandémiou zamestnávatelia apelujú na vládu, aby upustila od úvah o odstavovaní ekonomiky. Klub 500 už niekoľkokrát zdôrazňoval, že odstavenie výroby nie je otázkou niekoľkých hodín a v niektorých prípadoch to ani nie možné, nehovoriac o opätovnom nábehu. „Takéto rozhodnutie môže napáchať obrovské ekonomické škody, ohroziť fungovanie podnikov, ich technológií, zdravie a bezpečnosť obyvateľstva (nakoľko odstavenie niektorých prevádzok nesie so sebou aj bezpečnostné riziká), konkurencieschopnosť nášho priemyslu, nenávratnú stratu odberateľov a zákaziek a v neposlednom rade aj pracovné miesta, na ktorých záchranu, žiaľ, v takomto prípade nemusí postačovať ani vyššie spomínaný kurzarbeit,“  zdôrazňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500 v tejto súvislosti tiež vyzýva vládu, aby dôsledne prehodnotila COVID-automat, podľa ktorého sa situácia napriek prísnym opatreniam zhoršuje a taktiež zrušila povinné plošné testovanie. K tomu Slovensko pristupuje podľa Klubu 500 ako jediná krajina sveta, a práve plošné testovanie antigénovými testami mnohí odborníci označili ako jeden z možných dôsledkov neklesajúcich čísel, nakoľko pri ňom prichádza k zhromažďovaniu ľudí.

Celý článok

Zdroj: KLUB 500
Zdroj: http://www.klub500.sk/ocenujeme-vladou-schvaleny-system-kurzarbeitu-s-uvahami-o-zatvarani-fabrik-pre-pandemiu-vsak-nemozeme-suhlasit/