Národný inšpektorát práce na svojom webovom sídle zverejnil správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2020.
Z nasledovného vyberáme: ,,Inšpektoráty práce v roku 2020 celkovo skontrolovali v oblasti nelegálneho zamestnávania 11 695 subjektov (právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi). Zároveň bolo skontrolovaných 27 670 fyzických osôb vykonávajúcich prácu na pracoviskách kontrolovaných subjektov za účelom preverenia dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Výkonmi inšpekcie práce bolo odhalených 531 subjektov – zamestnávateľov, ktorí porušili zákaz nelegálneho zamestnávania tým, že nelegálne zamestnávali 1 566 fyzických osôb.“

Neviete si pri kontrolách rady? Chcete mať viac istoty? Využite službu telefonickej podpory a dostanete informácie od odborníkov vždy, keď budete potrebovať!

Táto informácia a iné zaujímavosti vám prídu tiež formou notifikácie do mobilu, preto našu apku sťahujte tu:
👉 https://www.zrusene-pokuty.sk/apka-pre-vase-podnikanie-s-bonusmi-a-rychlymi-informaciami/

Zdroj: Národný inšpektorát práce