Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove zverejnil percentuálne vyjadrenie pochybení v porovnaní s počtom vykonaných kontrol:

👉 Percentuálne najviac pochybení pri kontrolách internetových obchodov bolo v roku 2019, keď v priemere pochybilo až 86 % subjektov.

👉 Rok 2018 predstavoval priemerné pochybenia v 79 % prípadoch.

👉 V 2017-tom sa zistilo pochybenie v 72-percentách a v roku 2020 nastalo pochybenie už ,,len“ v 67 % prípadoch kontrol internetových obchodov.
Mnohí sa spoliehajú na to, že obchodné podmienky odkopírujú z iného e-shopu. Vieme ale určiť, či predmetný e-shop mal VOP obchodnou inšpekciou posudzované a či má všetky náležitosti správne?

Ďalšou chybou môže byť tvrdenie, že ,,odkopírujem VOP od veľkých známych spoločností, alebo od sietí predajní“ , pritom tu tiež vzniká jedno z najväčších rizík, nakoľko aj veľkým sieťam sú ukladané postihy za nesprávne formulácie v obchodných podmienkach. 

Preto je najvhodnejším riešením si dať VOP aj s ostatnými náležitosťami vypracovať priamo na mieru pre sortiment, ktorý predmetný e-shop ponúka a predísť tak zbytočným sankciám.

Vaše pôvodné obchodné podmienky vám môžeme tiež skontrolovať. Získate tak pocit istoty a eliminujete pokuty v stovkách eur. Vložte si do košíka ,,Simulovanú kontrolu pre e-shop“ ešte dnes a čoskoro od odborníkov dostanete korektné stanovisko.

Alebo vám vieme zabezpečiť vypracovanie VOP priamo na mieru. Neváhajte a kontaktujte nás:

Samozrejme, že vám vieme tiež ponúknuť kvalitne vypracované vzory, kde si už len doplníte údaje, ktoré sú vyznačené. Chce to trochu času naviac, ale určite to zvládnete!

Zdroj: Rozhodnutie I-SOI Prešov č. IN/06/07/20 122/07/20