Slovenská obchodná inšpekcia je orgán dohľadu nad trhom v automobilovom sektore, preto v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľov uverejňuje na svojom webovom sídle dôležité bezpečnostné upozornenia o nebezpečných výrobkoch – motorových vozidlách, ktoré oznamujú zástupcovia výrobcov ako „zvolávacie akcie“. 

Spotrebitelia by mali preto aktívne sledovať, či sa ich auto nenachádza v uvedenej databáze. Ak áno, tak im vzniká nárok na bezplatnú opravu.

Zdroj: https://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/motorove-vozidla.soi