Finančná správa rozposlala všetkým používateľom virtuálnej pokladnice správu, v ktorej upozorňuje na dva dni /4.10.2021 a 10.10.2021/, počas ktorých došlo k nesprávnemu vystavovaniu pokladničných dokladov. 
Takúto chybu je možné opraviť len do konca OKTÓBRA 2021.

O čo ide?
V dňoch 4.10.2021 do 13:14 hod. a 10.10.2021 celý deň, došlo k nesprávnemu preneseniu údajov do systému VRP. Následkom toho mohli byť doklady vydávané v týchto dňoch bez uvedenia IČ DPH a bez rozpisu DPH aj napriek tomu, že ste registrovaní ako platitelia DPH. Finančná správa preto upozorňuje o potrebnú kontrolu dokladov, ktoré boli vydané v čase poruchy.

Pri oprave postupujte podľa používateľskej príručky.
Potrebné informácie nájdete v kapitole 3.4.1.4 – postup pri vytváraní dokladu s položkou typu oprava.

Viac informácií nájdete na: https://www.financnasprava.sk/…/2019.06.27_eKasa_VRP… 
resp. kapitola 3.10.3.3 Oprava manuálnym zaevidovaním položky pre mobilnú aplikáciu https://www.financnasprava.sk/…/2020.03.27_VRP_Android.pdf.
POZOR! Pri oprave musí byť na pokladničnom doklade uvedený unikátny identifikátor dokladu (UID) pôvodného pokladničného dokladu.

zdroj: uradovna.sk