Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy vydal v stredu, 14.10.2020 podvečer opatrenie č. OLP/8326/2020, ktoré z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 upravuje podmienky prevádzkovania jednotlivých druhov zariadení.

Niektoré prevádzky na základe tohto nariadenia majú byť zatvorené úplne, iným sa zasa činnosť obmedzila.

Už len samotný fakt, že sa nejakým úradným rozhodnutím nabúra prevádzkový, ekonomický a sociálny chod podniku je na ich majiteľov a personál traumatická záťaž.

K predmetným obmedzeniam sa pridáva pravdepodobne aj nejednoznačnosť. Tu vidíme v poslednom opatrení, ktoré sa vzťahuje na prevádzky verejného stravovania.

Konkrétne stanoviská úradu:

,,A) S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., vrátane akvaparkov; prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly); fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,…) a prevádzky verejného stravovania. Toto neplatí pre:

1. Prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z., na základe návrhu lekára.
2. Prevádzky verejného stravovania prevádzkujúce pri dodržaní podmienok podľa bodu B) tohto opatrenia.

B) S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

–  vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov, …“

a v inej časti opatrenia, na strane 3 je uvedené:

,,… Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
–  otváracie hodiny obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb alebo výdaja pokrmov cez okienko,
–  pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky,
–  
pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,…“

Položme si preto otázku:
Čo sa stane, ak podnikatelia budú akceptovať opatrenie úradu č. OLP/8326/2020 v tomto znení? Ako to bude posudzovať ÚVZ SR?

,,-  vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov, …“

Opatrenie úradu s vyznačenými časťami si môžete stiahnuť v PDF.