Poberatelia pomoci – príspevku v súvislosti s pandémiou COVID-19 majú povinnosť označiť prevádzkové priestory plagátom vo formáte A3, ktorý informuje o tom, že aktivity sa realizujú v rámci projektu a uskutočňujú sa vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu.

Preto lepte – lepte – lepte. Lebo v dnešnej dobe je len to najdôležitejšie.

Plagát si môžete stiahnuť v prílohe: