Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ukladá povinnosti aj tým osobám, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho konajú bez oprávnenia na podnikanie.

Zameranie kontrol na predaj na diaľku sa stupňuje. Dokonca aj kontrolný orgán – Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj sa počas pandemického (COVID-19) roka viac zameral na kontrolovanie predaja na diaľku a vykonal tak o vyše 240 percent kontrol viac, v porovnaní s rokom 2019 (Zdroj: Rozhodnutie č. 04/2020BB).

Vaše pôvodné obchodné podmienky vám môžeme preto skontrolovať. Získate tak pocit istoty a eliminujete pokuty v stovkách eur. Vložte si do košíka ,,Simulovanú kontrolu pre e-shop“ ešte dnes a čoskoro od odborníkov dostanete korektné stanovisko.