Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline zverejnil výšku uložených pokút za jednotlivé roky:

⚠️ Priemerná výška uloženej pokuty v roku 2017 bola 853,20 €,
⚠️ priemerná výška uloženej pokuty v roku 2018 bola 824,45 €,
⚠️ priemerná výška uloženej pokuty v roku 2019 bola 1347,20 €.

Za rok 2020 bolo percento pochybení k počtu vykonaných kontrol až 85,83%, ale vydaných rozhodnutí do decembra 2020 bolo len 10. Ostatné budú pravdepodobne vydané v roku 2021.
Mnohí sa spoliehajú na to, že obchodné podmienky odkopírujú z iného e-shopu. Vieme ale určiť, či predmetný e-shop mal VOP obchodnou inšpekciou posudzované a či má všetky náležitosti správne?

Ďalšou chybou môže byť tvrdenie, že ,,odkopírujem VOP od veľkých známych spoločností, alebo od sietí predajní“ , pritom tu tiež vzniká jedno z najväčších rizík, nakoľko aj veľkým sieťam sú ukladané postihy za nesprávne formulácie v obchodných podmienkach. 

Preto je najvhodnejším riešením si dať VOP aj s ostatnými náležitosťami vypracovať priamo na mieru pre sortiment, ktorý predmetný e-shop ponúka a predísť tak zbytočným sankciám.

Vaše pôvodné obchodné podmienky vám môžeme tiež skontrolovať. Získate tak pocit istoty a eliminujete pokuty v stovkách eur. Vložte si do košíka ,,Simulovanú kontrolu pre e-shop“ ešte dnes a čoskoro od odborníkov dostanete korektné stanovisko.

Alebo vám vieme zabezpečiť vypracovanie VOP priamo na mieru. Neváhajte a kontaktujte nás:

Samozrejme, že vám vieme tiež ponúknuť kvalitne vypracované vzory, kde si už len doplníte údaje, ktoré sú vyznačené. Chce to trochu času naviac, ale určite to zvládnete!

Zdroj: Rozhodnutie I-SOI Žilina č. 5988/2020