Mikas a jeho úradníci porušili zákon, tvrdí generálny prokurátor. Bude stačiť za trest jeho odvolanie z funkcie? Alebo aká forma bude mať ,,preventívny“ charakter do budúcna? Lebo, keď poruší zákon podnikateľ, tak v rozhodnutí pri ukladaní sankcii je vo väčšine prípadov napísané, že pokuta má preventívny charakter.

Aký máte na to názor podnikatelia?

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/576132-urad-verejneho-zdravotnictva-vyhlaskami-porusil-zakon-skonctatoval-zilinka/