Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach zverejnil výšku vydaných rozhodnutí pri pochybeniach internetových obchodov.

Inšpektorát vykonal v 2018-tom roku 81 kontrol, z čoho bolo 56 s nedostatkami. Hodnota vydaných rozhodnutí za tento rok bola 40359 eur.

V roku 2019 bolo vykonaných trochu menej kontrol internetových obchodov – 77. Z toho 53 malo nedostatky, za čo im sumárne bola uložená pokuta vo výške 32750 eur.

V minulom roku počet kontrol e-shopov stúpol na 245, z toho u 106-tich sa našli nedostatky. Celková výška vydaných rozhodnutí za rok 2020 bude pravdepodobne dostupná až v priebehu roka 2021.


Mnohí sa spoliehajú na to, že obchodné podmienky odkopírujú z iného e-shopu. Vieme ale určiť, či predmetný e-shop mal VOP obchodnou inšpekciou posudzované a či má všetky náležitosti správne?

Ďalšou chybou môže byť tvrdenie, že ,,odkopírujem VOP od veľkých známych spoločností, alebo od sietí predajní“ , pritom tu tiež vzniká jedno z najväčších rizík, nakoľko aj veľkým sieťam sú ukladané postihy za nesprávne formulácie v obchodných podmienkach. 

Preto je najvhodnejším riešením si dať VOP aj s ostatnými náležitosťami vypracovať priamo na mieru pre sortiment, ktorý predmetný e-shop ponúka a predísť tak zbytočným sankciám.

Vaše pôvodné obchodné podmienky vám môžeme tiež skontrolovať. Získate tak pocit istoty a eliminujete pokuty v stovkách eur. Vložte si do košíka ,,Simulovanú kontrolu pre e-shop“ ešte dnes a čoskoro od odborníkov dostanete korektné stanovisko k vašim VOP.

  • Simulovaná kontrola (e-shop)
    350.00 

Alebo vám vieme zabezpečiť vypracovanie VOP priamo na mieru. Neváhajte a kontaktujte nás:


Samozrejme, že vám vieme tiež ponúknuť kvalitne vypracované vzory, kde si už len doplníte údaje, ktoré sú vyznačené. Chce to trochu času naviac, ale určite to zvládnete!

Zdroj: Rozhodnutie I-SOI Košice č. Inf./2851/2020