Negatívny dopad opatrení v súvislosti s prebiehajúcou druhou vlnou pandémie COVID-19 pociťuje až 95 % oslovených malých a stredných podnikov v odvetviach, ktorých sa primárne dotýkajú opatrenia platné k 15.10.2020.
Zdroj: https://www.npc.sk/sk/podnikanie-v-koronakrize/vysledky-prieskumu-nazorov-podnikatelov-na-dopady-druhej-vlny-koronakrizy/?utm_source=Newsletter+SBA+-+klienti&utm_campaign=9cbe38a1ee-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_09_12_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_92f5db967e-9cbe38a1ee-132609393