Neprevzatie objednanej zásielky formou predaja na diaľku (e-shop, FB, IG, a pod.) sa na Slovensku pomaly stáva národným športom.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pritom kupujúcemu umožňuje bez udania dôvodu odstúpiť do 14 dní od prevzatia produktu, na základe uzavretej zmluvy.

V praxi sa kopí mnoho prípadov, kedy spotrebiteľ od zmluvy neodstúpil a tým predávajúceho neinformoval, že stratil záujem o objednaný produkt.

Predávajúcemu tak vzniknú náklady na balenie, poštovné a náklady časové. Ďalej to zaťaží aj kuriérov a následne ten istý balík musí predávajúci neskôr vybaliť a vystavenú faktúru účtovne vysporiadať.

Máloktorý e-shop si voči takýmto praktikám spotrebiteľov účtuje aj náhradu škody, na ktorú má zo zákona nárok. Je s tým trochu viac ,,papierovačiek“, ale začať treba, lebo možnosti sú.

Nižšie si môžete pozrieť vyjadrenie SOI, ktoré adresovala spotrebiteľovi, kde ho upozorňuje na zákonné oprávnenia predávajúceho vymáhať si náhradu škody za neprevzatie objednaného balíka.