Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vytvorilo tzv. alert systém, ktorý slúži na monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19).

Alert systém navrhnutý pre Slovenskú republiku kombinovaným spôsobom informuje o aktuálnej epidemiologickej situácií a informuje o rizikovosti na celonárodnej úrovni ako aj na úrovni jednotlivých regiónov. Základné opatrenia sa riadia prislúchajúcemu stupňu rizík.

Aktuálne informácie týkajúce vášho okresu nájdete na https://automat.gov.sk

Táto informácia a iné zaujímavosti vám prídu tiež formou notifikácie do mobilu, preto našu apku sťahujte tu:
👉 https://www.zrusene-pokuty.sk/apka-pre-vase-podnikanie-s-bonusmi-a-rychlymi-informaciami/

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky