Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným a odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. SOI zároveň upozorňuje, že spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, nárok na vrátenie kúpnej ceny.

Táto informácia a iné zaujímavosti vám prídu tiež formou notifikácie do mobilu, preto našu apku sťahujte tu:
👉 https://www.zrusene-pokuty.sk/apka-pre-vase-podnikanie-s-bonusmi-a-rychlymi-informaciami/

Zdroj: https://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR/tlakovy-hrniec-toro-270478-6l-model-dss-2206.soi?ind=